<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 دفتر سوم، ابيات ۷۳۲ الی ۷۶۵

چرب كردن مرد لافى لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و بيرون آمدن ميان
حريفان كه من چنين خورده‏ام و چنان‏.

             پوست دنبه يافت شخصى مستهان              هر صباحى چرب كردى سبلتان‏
             در ميان منعمان رفتى كه من                       لوت چربى خورده‏ام در انجمن‏
             دست بر سبلت نهادى در نويد                     رمز، يعنى سوى سبلت بنگريد
             كاين گواه صدق گفتار من است                    وين نشان چرب و شيرين خوردن است‏
             اشكمش گفتى جواب بى‏طنين                    كه أباد اللَّه كيد الكاذبين‏
             لاف تو ما را بر آتش بر نهاد                          كان سبيل چرب تو بركنده باد
             گر نبودى لاف زشتت اى گدا                        يك كريمى رحم افكندى به ما
             گفت حق كه كژ مجنبان گوش و دم                ينفعن الصادقين صدقهم‏
             ور نگويى عيب خود بارى خمش                    از نمايش وز دغل خود را مكش‏
             راستى پيش آر يا خاموش كن                      و آنگهان رحمت ببين و نوش كن‏
             او به دعوى ميل دولت مى‏كند                      معده‏اش نفرين سبلت مى‏كند
             كآنچه پنهان مى‏كند پيداش كن                    سوخت ما را اى خدا رسواش كن‏
             جمله اجزاى تنش خصم وى‏اند                     كز بهارى لافد، ايشان در دى‏اند
             لاف وا داد كرمها مى‏كند                             شاخ رحمت را ز بن بر مى‏كند
             آن شكم خصم سبيل او شده                      دست پنهان در دعا اندر زده‏
             كاى خدا رسوا كن اين لاف لئام                    تا بجنبد سوى ما رحم كرام‏
             مستجاب آمد دعاى آن شكم                       سوزش حاجت بزد بيرون علم‏
             گفت حق گر فاسقى و اهل صنم                 چون مرا خوانى اجابتها كنم‏
             تو دعا را سخت گير و مى‏شخول                 عاقبت برهاندت از دست غول‏
             چون شكم خود را به حضرت در سپرد            گربه آمد پوست آن دنبه ببرد
             از پس گربه دويدند او گريخت                       كودك از ترس عتابش رنگ ريخت‏
             آمد اندر انجمن آن طفل خرد                        آبروى مرد لافى را ببرد
             گفت آن دنبه كه هر صبحى بدان                  چرب مى‏كردى لبان و سبلتان‏
             گربه آمد ناگهانش در ربود                           بس دويديم و نكرد آن جهد سود
             خنده آمد حاضران را از شگفت                     رحمهاشان باز جنبيدن گرفت‏
             دعوتش كردند و سيرش داشتند                   تخم رحمت در زمينش كاشتند
             او چو ذوق راستى ديد از كرام                     بى‏تكبر راستى را شد غلام‏

 

/ 5 نظر / 222 بازدید
طوطی شکر شکن

سلام.بسيار طرح جالبي است ولي کاش بيشتر به تفسير مي پرداختيد!

panevis

متنی که می‌بينيد فقط متن داستان است از مثنوی معنوی. تفسير را بصورت متن نمی‌آوريم. شيوهء کار به اينصورت است که در اين وبلاگ متن داستان را قرار می‌دهيم و وقتی در اتاق (مجازی) در سرويس چت دور هم گرد می‌آييم، دوستان اين وبلاگ را باز می‌کنند و از روی متن داستان می‌خوانيم و شرح می‌کنيم و جلو می‌رويم. اميدوارم شما را نيز در جلسات ببينيم. در ضمن وبلاگ زيبای شما با آن طرح جذاب جداْ ديدنی است.

asal

سلام. وبلاگ جالبي داريد اما هر كسي ميتواند اين اشعار را از مثنوي بخواند و در ضمن همه نمي توانند در بحث شما شركت كنند . به نظر من البته جسارتا بهتر است شرح داستان و هدف داستان را در وبلاگ بياوريد تا مورد استفاده افراد بيشتري قرار بگيرد متشكرم

Panevis

دوست و دوستان عزيز، همانطور که در يادداشت زير نيز نوشته‌ايم، متنی که در این وبلاگ (و آرشیو آن) می‌بينيد فقط متن داستان است از مثنوی معنوی. قبلاْ عرض کردیم که تفسير را بصورت متن نمی‌آوريم و شيوهء کار به اينصورت است که در اين وبلاگ متن داستان را قرار می‌دهيم و وقتی در اتاق (مجازی) در سرويس چت دور هم گرد می‌آييم، اين وبلاگ را باز می‌کنیم و از روی متن داستان می‌خوانيم و شرح می‌کنيم (با صدا) و جلو می‌رويم. در نظر داريم در دورهء آيندهء جلسات شرح مثنوي، صدای جلسات را ضبط کنيم و نیز برای هر جلسه يک صفحه جداگانه اختصاص دهيم و صدای ضبط شده را نيز در آن صفحه بگذاريم تا دوستانی همچون شما که احياناْ نمی‌توانند حضور يابند، فايل صدا را بتوانند download کنند و از مباحث استفاده کنند. اين پيشنهاد خوب چند نفر از دوستان است که اميدواريم موفق بانجام آن بشويم. باميد ديدار.

admin

سلام ما به شما سر میزنیم شماهم ی سری به ما بزنيد . خوشحال ميشيم . يا حق