پست های ارسال شده در آدر سال 1383

            اى برادر قصه چون پيمانه‏اى است                            معنى اندر وى مثال دانه‏اىاست‏                        دانهء معنى بگيرد مرد عقل                                     ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 143 بازدید